Welcome to Ryukyukan Shorinryu Karatedo

Matsuri School for Karate Excellence

1/8

FREE Karate uniform and your first lesson FREE

Craig Finch

Matsuri Dojo

Matsuri Dojo

14 Hickman Avenue

Highams Park

London

E4 9JG

020 8523 5133

 

07590 717963

 

info@matsuri.org.uk

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
GET IN TOUCH
 

Members of Shorinryu Ryukyukan Karate and Kobudo Federation

Okinawa Japan www.ryukyukan.org

Matsuri Dojo

14 Hickman Avenue

Highams Park

London

E4 9JG

Telephone

Mobile

Email

020 8523 5133

07590 717963

info@matsuri.org.uk

CONTACT

© 2019 by Matsuri Dojo